GIỚI THIỆU VỀ XÃ BA VÌ

10/08/2021 10:19

 

Ba Vì là một xã miền núi của huyện Ba Vì - TP Hà Nội, phía bắc giáp xã Ba Trại, phía đông giáp xã Tản Lĩnh, phía tây giáp xã Minh Quang và phía nam là núi Ba Vì. Cư dân trong xã thuộc 3 dân tộc: Kinh, Mường, Dao với 2.378 người,  trong đó người Dao chiếm đa số với 98% dân số, cư trú ở ba thôn Hợp Nhất, Yên Sơn và Hợp Sơn.

Người Dao ở Ba Vì  thuộc nhóm Dao Quần Chẹt, di cư từ Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ đến núi Ba Vì để tìm kế mưu sinh bởi nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Đến Ba Vì, họ cư trú trên sườn núi Ba Vì và sống chủ yếu bằng đốt rừng làm nương. Sau cuộc vận động hạ sơn năm 1968, đặc biệt từ khi Nhà nước có quyết định thành lập Khu bảo tồn vườn Quốc gia Ba Vì năm 1990 thì toàn bộ người Dao đang sống rải rác trên núi đều được chuyển xuống định cư quanh chân núi Ba Vì. Người Dao được nhà nước giao đất để trồng trọt, họ đã thay đổi phương thức sản xuất chuyển từ phá rừng làm rẫy sang trồng và bảo vệ rừng, biết tận dụng nghề thuốc nam để phát triển kinh tế. Cho đến nay, cuộc sống của người Dao ở Ba Vì đã phát triển hơn trước, tỉ lệ hộ nghèo giảm. Thu nhập bình quân đạt: 52 triệu/ người/ năm.

 Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong những năm qua tình hình kinh tế- xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất: Điện, đường, trường, trạm về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. 

Có thể nói chính sự phong phú đa dạng của môi trường địa lý khí hậu đã tạo nên sự đa dạng cho văn hóa của Người Dao xã Ba Vì,  điều kiện khí hậu của Ba Vì không chỉ tốt cho sự sinh tồn của con người mà nó còn là nguyên nhân tạo nên sự đa dạng về cảnh quan nơi đây, đã dẫn đến sự đa dạng về phong tục tập quán, lối sống. Những điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội là cơ sở để nhân dân bảo tồn và phát huy tốt  những nét bản sắc riêng của đồng bào Dao: lễ cấp sắc, tết nhảy, lễ cầu mùa, múa chuông, múa rùa…

           

Hiện nay xã có 2/3 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa, hàng năm trên 85% các hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác giáo dục, y tế đã có nhiều thay đổi tích cực, phong trào khuyến học khuyến tài luôn được nhân dân quan tâm và đã có nhiều con,em đạt thành tích cao trong học tập cũng như công tác.

Với những thành tựu về kinh tế - văn hóa, an ninh quốc phòng, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Năm 2021 Xã Ba Vì đã về đích Nông thôn mới. Đây là động lực quan trọng để Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu đạt Nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo.