Sôi nổi các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng 55 ngày Thành lập huyện Ba Vì

09/02/2023 08:13

                    Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng đã được các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã quan tâm. Sôi nổi, hấp dẫn nhất là Giải giao hữu bóng chuyền, cầu lông vui xuân Quý Mão chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện (26/7/1968 – 26/7/2023).