Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao Ba Vì

Ngày đăng 19/10/2021 | 16:02  | Lượt xem: 217
Lễ cấp sắc là tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân tộc Dao, chứa đựng nhiều yếu tố truyền thống, một hiện tượng văn hóa tổng hợp, bao gồm cả yếu tố tâm linh, văn hóa nghệ thuật thông qua nhiều loại hình dân ca, dân vũ, nhạc lễ... Sinh hoạt văn hóa độc đáo này đang được cộng đồng người Dao ở huyện Ba Vì gìn giữ, bảo tồn phù hợp với đời sống mới.
Tin tức theo chuyên mục は現在利用できません。
LIÊN KẾT WEB SITE