Điểm giao dịch xã giúp người nghèo và đối tượng chính sách xã Ba Vì tiếp cận vốn vay thuận lợi.

Ngày đăng 08/09/2023 | 09:53  | Lượt xem: 17
Nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay dễ dàng, thuận lợi, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND xã và các Hội đoàn thể triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Điểm giao dịch xã.