HĐND xã Ba Vì khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4( kỳ họp thường lệ giữa năm 2022).

Ngày đăng 22/06/2022 | 10:31  | Lượt xem: 80
Ngày 22/6/2022, HĐND xã Ba Vì khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4( kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). Dự và chỉ đạo có đồng chí Dương Trung Tuấn -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã;  các đ/c lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND xã, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, công chức các lĩnh vực: Văn phòng, tư pháp,  văn hóa, địa chính – môi trường, kế toán, các đại biểu HĐND xã.

  HĐND xã Ba Vì khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba

Ngày đăng 30/12/2021 | 09:45  | Lượt xem: 67
Sáng ngày 30/12/2021, Hội đồng Nhân dân xã Ba Vì khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ ba

KỲ HỌP THỨ NHẤT – HĐND KHÓA XXI

Ngày đăng 10/08/2021 | 10:39  | Lượt xem: 76
Sáng ngày 30/6/2021, HĐND xã Ba Vì khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hoạt động Đảng

Ngày đăng 10/08/2021 | 10:36  | Lượt xem: 35
Hoạt động Đảng
Tin tức theo chuyên mục暂时不可用。
LIÊN KẾT WEB SITE